Papy

Mida Top PV250 

Zastosowanie: Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Stosowana podczas wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

 

Werner V60 S30

Zastosowanie: DOBRY WERNER podkład V60 S30 jest papą asfaltową zgrzewalną na welonie z włókien szklanych.Stosowana jest jako warstwa podkładowa wielowarstwowych pokryć dachowych.

 

 

 

Top Werner PYE PV250 S56

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego